Köpvillkor & Integritetspolicy

KÖPVILLKOR

 

Villkor vid biljettköp

 

Köp via Magnet Events biljettsida:
En bokning kan ångras fram till dess att betalning har skett. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är kunden därför bunden av sitt köp. Förlorad biljett ersätts ej. Digitala biljetter (via e-post) finns för nedladdning/utskrift omedelbart efter genomförd betalning. Köpt biljett kan inte återlösas eller bytas mot annan biljett. Biljetterna är opersonliga, och kan därmed överlåtas till annan person.

Köp av Julgåva och/eller biljetter som erbjudande via beställningsformulär på www.evarojeras.se:
Avtalet är bindande. Köpta biljetter kan inte återlösas eller bytas mot andra biljetter. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. Så snart beställningen har kommit Eva Röjerås tillhanda är kunden därför bunden av sitt köp. Förlorad julgåva-biljett ersätts ej. Biljetterna är opersonliga, och kan därför överlåtas till annan person. Vid beställning av Julgåva förbinder sig Eva Röjerås att leverera denna till kund senast den 17 december 2019, förutsatt att angiven leveransadress stämmer.

Köp via faktura företag - Julgåva via www.evarojeras.se:
Betalningsvillkor är 30 dagar och fakturan kommer att sändas till angiven fakturaadress. För att betala mot faktura måste du ha ett organisationsnummer samt vara folkbokförd i Sverige. Vid försenad betalning skickas det ut en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Kunden debiteras även dröjsmålsränta med 2% per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kr tillkommer.
 

Slutförsäljning Julgåva

Vi reserverar oss för slutförsäljning. I de fall detta sker kommer vi i möjlig mån att erbjuda ett nytt datum för samma evenemang.
 

Inställda evenemang

Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat. I händelse av inställt eller flyttat evenemang bör kunden omedelbart kontakta Eva Röjerås. Vid inställt evenemang erbjuds kunden att boka om till ett annat evenemang. I de fall detta inte är möjligt återbetalas biljettlikviden till kunden.
 

Återbetalning

Om kunden har rätt till återbetalning av biljettlikvid och/eller faktureringsavgifter skall kunden senast tre (3) månader från evenemangsdatumet/dagen då evenemanget skulle ha varit, meddela Eva Röjerås sitt anspråk på återbetalning och ange det kontonummer och bank till vilket återbetalning skall ske. Om så inte sker har kunden ej rätt till återbetalning. Detta gäller vid inställt evenemang då kunden ej har kunnat erbjudas ett nytt evenemang och därför har rätt till återbetalning.

INTEGRITETSPOLICY

GDPR, även kallad dataskyddsförordningen är en ny lag som gäller alla EU-länder och som innebär ett ökat skydd för privatpersoners integritet.
 

Vi tar din integritet på största allvar och hanterar alla våra kunders personuppgifter med aktsamhet. Den här integritetspolicyn förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar våra besökares personuppgifter enligt (EU) 2016/279, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft 25 maj 2018. Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.
 

Ansvarig person för hantering av personuppgifter är Eva Röjerås.
 

Personuppgifter
Därför behandlar vi personuppgifter:

Personuppgifter registreras och behandlas av Eva Röjerås, huvudsakligen i administrativt syfte, för att kunna tillhandahålla www.evarojeras.se, fullgöra den åtgärd för vilket personuppgifterna lämnades och för att kommunicera med deltagare, klienter och kunder.
 

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste vi ha en giltig grund för behandlingen.

Eva Röjerås berättigade intresse är i första hand att fullgöra det åtagande för vilket personuppgifterna lämnades till oss, men även att tillhandahålla dig och din organisation information (marknadsföring och nyheter) inom områden som vi tror är relevant för dig.
 

Eva Röjerås behandlar personuppgifter bl.a. för att:

Marknadsföra våra produkter och tjänster, informera om nyheter, hantera frågor, beställningar eller annan kontakt som har tagits med oss, kundregister, hantera beställningar och/eller prenumerationer för nyhetsbrev mm.


Vilka personuppgifter behandlar vi:

Namn, e-postadress, adressuppgifter, organisationsnummer, telefonnummer, personligt brev.


Kontaktformulär och beställningsformulär GDPR:

När du skickar ett meddelande via vårt kontaktformulär via webbsidan blir du ombedd att lämna vissa personuppgifter, som exempelvis namn, telefonnummer eller e-postadress.
 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, e-post och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna kontakta dig om det sker några förändringar kring arrangemanget du bokat eller för att ge dig information om liknande arrangemang.
 

De personuppgifter du lämnar i samband med en kontaktförfrågan eller via beställningsformulär registreras och lagras i syfte att kunna hantera och besvara ärendet.
 

Övrigt

Utöver ovanstående behandlas personuppgifter som du själv har valt att lämna, till exempel vid efterföljande e-postkontakt med oss.  
 

Vidarebefordran av personuppgifter

Personlig information kommer inte att överföras, såvida Eva Röjerås inte är skyldig till eller tillåtet att göra så enligt lag, eller när så krävs i syfte att utföra vår verksamhet.
 

Hur länge vi sparar personuppgifter

Eva Röjerås vidtar rimliga åtgärder för att bevara personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in.
 

Personuppgifter som vi använder för utskick av nyhetsbrev, prenumerationer eller notifiering av andra uppdateringar lagras till dess att du meddelar oss att prenumeration ska avslutas. Vilket du gör genom att maila oss eller höra av dig enligt uppgifter nedan.
 

Säkerhet

Dessvärre kan ingen dataöverföring via internet eller annat nätverk garanteras oinskränkt säkerhet. Eva Röjerås verkar för att dina personuppgifter ska behandlas säkert och i enlighet med denna policy, mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.
 

Rättigheter

Du har rätt att begära en rapport om vilka personuppgifter vi har om dig genom att begära ett så kallat registerutdrag. Detta kan göras kostnadsfritt en gång om året. Du har också rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig ska korrigeras, liksom möjligheten att begära att vi tar bort din personliga information. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter och att förbjuda användningen av din personliga information för direkt marknadsföring.
 

För att lämna in en förfrågan, vänligen kontakta Eva Röjerås för mer information.

Du har rätt att lämna eventuella klagomål om behandling av dina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten.

Ändringar i denna integritetspolicy

Eva Röjerås förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.

Kontakt

Vill du göra en begäran om utdrag, radering eller ändring av de uppgifter som finns sparade om dig?
Maila till info@evarojeras.se eller ring till:
Eva Röjerås
Telefon: 076-0335999

Organisationsnummer 720628-6986