“A person who never made a mistake never tried anything new”

— Albert Einstein

“Follow your passion. It will lead you to your purpose”

— Oprah Winfrey

“Det enda som står mellan en människa och vad hon vill ha i livet är oftast bara viljan att prova och modet att tro att det är möjligt”

— Richard M DeVos

“Den enda verkliga upptäcktsresan består inte i att besöka nya landskap utan i att se saker med nya ögon”

— Marcel Proust

"En av de allra viktigaste egenskaperna är medkänsla. Vi kan inte köpa den i ett snabbköp. Vi kan inte tillverka den med hjälp av maskiner. Men genom inre utveckling går det. Utan inre frid är det omöjligt att uppnå fred i världen"

- Dalai Lama